Đăng xuất tài khoản CHPlay trên Android

Lợi ích của máy chấm công vân tay

Vân tay là một một đặc điểm riêng có của từng người và không có ai có dấu vân tay giống nhau hoàn toàn nhờ đó mà nó đã được các nhà khoa học ứng dụng trong việc bảo mật thông tin, bảo mật dữ liệu đặc biệt là trong...
Continue reading

Hướng dẫn phần mềm chấm công miễn phí TAS-ERP

Phần mềm chấm công miễn phí TAS-ERP.NET bạn biết chưa? Là phần mềm được cài đặt miễn phí khi khách hàng mua máy chấm công tại Digitech, phần mềm giúp doanh nghiệp châm công cho nhân viên hiệu quả nhất, tiết kiệm thời gian. Quản lý nhân viên...
Continue reading